Nemzetközi kapcsolatok

ENSURE "Economy Needs Seniors Unique and Real Experience"

Idősebbek szakmai tapasztalatainak, ismrereteinek hasznosítása a gazdasági életben.

A gazdaságnak szüksége van az idősebbek tapasztalatára, szakmai ismereteire!

Az 55-64 év közöttieknek mindössze egyharmada dolgozik, a részmunkaidős foglalkoztatás, az idősek képzése, oktatása, szinte nincs is jelen, így a munkaerőpiacról kiszoruló idősödők számára a megoldást szinte kizárólag a korai nyugdíjaztatás jelenti, amit sok esetben maga az állam is ösztönöz. Az inaktivitás sajnos felerősíti a társadalmi kapcsolatok visszaszorulását, és csökkenti a különböző közösségek életében való aktív részvételt, a közszolgáltatások igénybevételét, valamint a képzési, tanulási hajlandóságot is.

A projekt kiváló eszköze ezen inaktivitás megfordításának, így nagyban hozzájárulhat az aktív időskor megteremtéséhez, elősegítve a társas kapcsolatrendszer élénkülését, a független, tartalmas élet és életminőség javítását.
Az elöregedő társadalom terminológiája egyúttal azt is jelenti, hogy a célcsoport tagjai előrehaladott életkora ellenére a társadalom aktív tagjaiként kívánnak funkcionálni így ha felhalmozott kompetenciáikat kamatoztathatják, az mentális és fiziológiai értelemben egyaránt hozzájárul egészséges tudatuk, aktív tenni akarásuk fenntartásához. Ez a mentális, és fizikai frissesség csökkenti a pszichológiai eredetű betegségek kialakulásának esélyeit, azaz csökkenti az állami egészségügyi ellátórendszer leterheltségét. Ugyanakkor növeli a célcsoport haszonérzetét, aktív piaci, társadalmi jelenlétét.
A nyugat-európai társadalmakra abszolút jellemző, de a keleti térségben is egyre erősödő jelenség, hogy a projekt célcsoportja a legtőkeerősebb, illetve a leginkább likvid vásárlóerő, illetve magántőke potenciál.
Ezért a projekt működő, kibontakozó vállalkozások, üzleti elképzelések közelébe víve őket egyaránt lehetőséget teremt arra, hogy aktívan a saját igényeik, szükségleteik kielégítése irányába segítsék egy vállalkozás termék, vagy szolgáltatás kínálatának fejlesztését, vagy üzletrész megvásárlásával, befektetéssel, és szellemi, tapasztalati tőke átadásával maguk is érdeket szerezve egy adott üzletben olyan fejlesztések generálói legyenek, melyek egyszerre teremtenek számukra gazdasági és társadalmi hasznot.

Ez hangsúlyosan fontos lehet az egészségipar, rekreáció, szórakoztatóelektronika, informatika területén. Fontos, hogy az egyre növekvő létszámú célcsoport ne passzívan, hanem környezetét alakítandó aktívan segíti az új generáció megerősödését, saját céljainak szem előtt tartásával.

Az ENSURE egy INTERREG IVC miniprogram keretében megvalósuló projekt, melyet az EU az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból támogat a magyar állam hozzájárulásával. A projekt vezető partnere a Heves Megyei Vállalkozói Központ, a projektben további 3 partner vesz részt Asturias (Spanyolország), Brescia (Olaszország) és Wielkepolska (Lengyelország) régiókból.

A projekt célja, hogy feltérképezze, összegyűjtse és megpróbálja hasznosítani az idősödő (55+) társadalom tudását, tapasztalatát, szakmai kompetenciáját. A projektnek köszönhetően létrejön egy online rendszerű adatbázis, mely tartalmazza az idősödő szakértők adatait, mely összekapcsolhatóvá válik a cégek, non-profit szervezetek, állami szervezetek, képző intézmények és egyéb érdekeltek szükségleteivel, igényeivel. Az adatbázis egy közösségi portálként is fog szolgálni, mely lehetővé teszi a célcsoport számára a képzési és szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló lehetőségek, programok megismerését is.

Partnereink:

  • Lengyelország - Wielkopolska régió
  • Olaszország - Brescia régió
  • Spanyolország - Asturias régió

 

Heves Megyei Vállalkozói Központ
Bodnár Tibor, projektmenedzser
bodnar.tibor@hmvk.hu
+3636/410-724