Gyakran ismételt kérdések

1; Terhelt ingatlan megvásárlására van-e lehetőség a Kombinált Mikrohitel Program keretében?

Jelzáloggal terhelt ingatlant is megvásárolhat a pályázó, ezt nem tiltja az útmutató. Az ingatlannak csak per- és igénymentesnek kell lennie.


2; Bérelt ingatlanon is lehet-e fejlesztést, korszerűsítést végezni?

Bérelt ingatlanon is végezhet infrastrukturális beruházást. Azonban a tulajdonos nyilatkozataira, engedélyeire ez esetben szükség van a pályázathoz, valamint a projekt fenntartási időszakára - Kkv-k esetében minimum 3 év határozott idejű bérleti szerződés megkötése szükséges. Határozatlan idejű Bérleti Szerződés abban az esetben elfogadható, ha a bérbeadó nyilatkozik, hogy a fenntartási idő végéig biztosítja a működtetést.


3; Ingatlan beruházás esetén milyen szerződést célszerű kötni, hogy a Projekt ne minősüljön megkezdettnek?

Nem minősül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételhez kapcsolódóan létrejött előszerződés / szándéknyilatkozat létrejötte.

Az előzőekre tekintettel a pályázat benyújtását követő napig a pályázó
a) nem köthet vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződést, megállapodást a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megkötött szerződés hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik).
b) nem állíthat ki megrendelést a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megrendelés hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik).

A projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzéséről, megrendeléséről szóló számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a pályázat benyújtását követő napnál.


4; A visszatérítendő rész fedezete csak ingatlan lehet?

Az Alapítványunk számlájára lehetőség van befizetni az igényelt mikrohitel összegét, mely összeg minimum 6 hónapra lekötésre kerül (szerződéskötést követően 6 hónapig nincs lehetőség előtörlesztésre). Ezt az összeget azonban KIZÁRÓLAG magánszemély fizetheti be, társaság nem.


5; A Pályázat benyújtásakor elégséges-e az elvi építési engedély?

A Pályázat benyújtásához szükséges a HATÁLYOS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY!

Amennyiben az ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, csak olyan fejlesztést tud rajta végrehajtani a pályázó, amely NEM építési engedély köteles.


6; Ha a Pályázó magánszemélytől vásárol ingatlant, pl.: irodai célra, mikortól kell irodaként szerepelnie a tulajdoni lapon?

Ha a Projekt ingatlanfejlesztést vagy vásárlást tartalmaz, abban az esetben a KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁIG kell az új telephelynek/székhelynek bejegyzésre kerülnie.


7; Eszközbeszerzés esetén elfogadható-e olyan árajánlat, amelynél a beszerzendő eszköz illetve a tartozékának együttes értéke éri el a kötelező minimum nettó 200.000 Ft-ot?

Igen, elfogadható- azonban egy összegben- összesítve kell az árat feltüntetni, valamint EGY BIZONYLATTAL szükséges elszámolni.


8; Milyen értékbecslést fogadnak el Pályázat benyújtásához?

Az értékbecslést csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben azt saját értékbecslőink készítik el. (Értékbecslők LINK)


9; Lakóingatlan megvásárlása esetén át kell-e minősíteni az ingatlant üzletté/irodává?

Amennyiben lakóingatlan kerül megvásárlásra annak tulajdoni lapján az átsorolás nem szükséges, de a pályázó cégkivonatában meg kell jeleníteni, mint székhely v. telephely … stb.


10; Igényelhető-e támogatás olyan ingatlan vásárlására, melyet bérbe kívánnak kiadni?

Nem lehet támogatást igényelni bérbe adandó ingatlan felújítására és vásárlására sem.


11; Szükséges e, hogy a pályázó mikrovállalkozásnak legyen foglalkoztatottja a pályázat benyújtásának időpontjában?

Nem szükséges, hogy a mikrovállalkozásnak a benyújtás pillanatában legyen alkalmazottja.


12; Olyan cég, melynek már van két lezárt üzleti éve, de a statisztikai állományi létszáma 0 fő volt mindkét évben, indulhat-e ezen a kiíráson?

A GOP-2011-2.1.1/M kiírásnál nem feltétel a minimum 1 fő. Tehát ebben a konstrukcióban pályázhat a cég, ha minden egyéb feltételnek is megfelel.


13; A pályázati csatolandó mellékletek körét papíron és/vagy szkennelve CD-re írva kell-e benyújtani?

A vissza nem térítendő támogatás igényléséhez szkennelve, és a projekt adatlaphoz csatolva kell benyújtani, de a hitel közvetít) előírhat más benyújtási kötelezettséget is.


14; Az elektronikusan benyújtott pályázat esetében az elektronikusan elkészült dokumentumok kerüljenek, vagy a kinyomtatott, aláirt és szkennelt változat?

A vissza nem térítend) támogatás igényléséhez kapcsolódó projekt adatlap nem tartalmaz ilyen részeket. Ott csak a Nyilatkozatok dokumentumot kell kinyomtatni, és eredetiben beküldeni a CD-hez mellékelve.


15; Az ingatlan vételára elérheti-e a projekt összköltségének 100%-át?

Igen elérheti, a Pályázati Felhívás nem tartalmaz erre vonatkozóan korlátot.


16; vannak-e az ingatlan adásvételhez kapcsolódó szándéknyilatkozatnak kötelező tartalmi-formai elemei; amennyiben igen, melyek azok?

A vissza nem térítendő támogatáshoz is szükséges szándéknyilatkozatot csatolni, nem csak a hitel kérelemhez.
Letölthető minta


17; Elégséges a pályázat benyújtásakor rendelkezni a benyújtott, átvételezett építési vagy elvi építési engedély iránti kérelemmel rendelkezni, vagy szükséges a hatályos építési engedély?

A Pályázati Felhívás értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a hatályos építési engedély.


18; A pályázat keretében vásárolható-e osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan?

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. Az ingatlanban 1/1 tulajdoni hányadot kell szerezni a Kedvezményezettnek.


19; Ugyanazon dokumentumok benyújtása szükséges- e a mikrohitel- és a vissza nem térítendő részhez?

A csatolandó mellékletek listája a mikrohitel részhez valamint a vissza nem térítendő részhez külön-külön letölthető a honlapunkról. (Dokumentumok LINK)